Bayrak

Tanı Merkezlerimiz

Biyokimya Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Patoloji Laboratuvarı

Transfüzyon Merkezi

Görüntüleme Hizmetleri

EMG

EEG

EKG,

Efor Testi

BT (Bilgisayarlı Tomografi)

Nükleer Tıp Hizmetleri

USG, Doppler USG

MR(Manyetik Rezonans Görüntüleme)